Inhoud

De kernvisie methode bestaat uit 8 a 10 sessies. Er is 1 sessie in de 3 weken. De tijd tussen de sessies is nodig om thuis te oefenen. Bij de coaching sessie is altijd een van beide ouders aanwezig zodat zij het geoefende thuis ook toe kunnen passen.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Test informatiesysteem
  • Spelling: Tweetekenklanken, f-v woorden, s-z woorden, lange en korte klanken, ei-ij woorden, werkwoordspelling.
  • Lezen
  • Begrijpend lezen
  • Mindmap
  • Topografie
  • Rekenen
  • Tafels
  • Sociaal – emotioneel