Rekenen

Ieder kind kan wel eens te maken krijgen met een rekenprobleem. Veel rekenproblemen verdwijnen met het toenemend inzicht van het kind.

Het ontstaan van een rekenprobleem kan verschillende oorzaken hebben, zoals tekorten binnen de rekenmethode, een rekenstoornis (dyscalculie), weinig of geen beheersing van bepaalde rekenvaardigheden (getalbegrip, telvaardigheid, vertalen van rekenhandelingen) , intelligentie, concentratie en motivatie. Tevens moeten ook de omstandigheden om te leren gunstig zijn.

Daarnaast moet uw kind beschikken over voldoende leesvaardigheid en probleemoplossend vermogen. Ook het geheugen speelt een belangrijke rol.

Op tijd hulp inschakelen zorgt niet alleen voor het beter beheersen van rekenvaardigheden, maar zorgt er ook voor dat uw kind beter in zijn vel komt te zitten.

Het is belangrijk dat kinderen plezier beleven aan rekenen en inzien dat rekenen noodzakelijk is voor hun verder schoolloopbaan en het dagelijks leven.

Kinderen met rekenproblemen hebben meestal een hekel aan rekenen, zijn moeilijk te motiveren en worden onzeker.

Ik start met een gesprek met u en uw kind; kennismaken met elkaar, waar loopt uw kind tegen aan, wat is er al aan gedaan, wat zijn de verwachtingen. Daarna voer ik een diagnostisch onderzoek uit om vast te stellen wat uw kind al wel beheerst en waar het vast loopt. Vervolgens maak ik een plan van aanpak.

U krijgt maandelijks een terugkoppeling. Daarnaast is er altijd ruimte voor vragen of een gesprek.

De remedial teaching is bedoeld voor basisschoolleerlingen vanaf groep 3 tot aan leerlingen van de tweede klas van de middelbare school.