Spelling

Wanneer de stof tijdens de les behandeld wordt, is er vaak geen tijd om lang bij individuele problemen stil te staan. Dit kan ertoe leiden dat kinderen voor hun gevoel vastlopen in een doolhof van (grammatica)regels en niet meer weten hoe ze het toe moeten passen. Samen met uw kind onderzoek ik waar het spellingprobleem ligt. Indien gewenst kan er een koppeling gemaakt worden met technisch lezen.

In deze gevallen kan remedial teaching (RT) helpen om even een pas op de plaats te maken en specifieke problemen van uw kind rustig samen aan te pakken. Op deze manier leggen we een stevige basis waarmee uw kind zelfverzekerder en met handvaten de lessen weer in stapt en de draad weer kan oppakken. De RT loopt parallel met het lesprogramma. Alleen is er nu meer ruimte voor individuele aandacht. Hier hebben veel kinderen juist zo’n behoeften aan. Ook de omstandigheden om te leren moeten gunstig zijn.

Ik start met een gesprek met u en uw kind; kennismaken met elkaar, waar loopt uw kind tegen aan, wat is er al aan gedaan, wat zijn de verwachtingen. Daarna voer ik een diagnostisch onderzoek uit om vast te stellen wat uw kind al wel beheerst en waar het vast loopt. Vervolgens maak ik een plan van aanpak

U krijgt maandelijks een terugkoppeling. Daarnaast is er altijd ruimte voor vragen of een gesprek.