Faalangsttraining

Je kunt meer dan je denkt!

Faalangst is in toenemende mate een probleem bij kinderen in de basisschoolleeftijd. De druk wordt steeds groter en niet alle kinderen kunnen daar goed mee omgaan.

We onderscheiden 3 vormen van faalangst:

  • Cognitieve faalangst: Angst voor prestaties op leergebied.
  • Sociale faalangst: Angst om afgewezen te worden op sociaal gedrag.
  • Motorische faalangst: Angst om fouten te maken bij het handelen.

Deze training gaat met name in op de cognitieve faalangst. Kinderen met faalangst voelen zich vaak minder goed dan ze zijn. Door deze training leren kinderen beter omgaan met hun faalangst.

Training voor kinderen van 4 tot 8 jaar

In de onderbouw wordt de nadruk gelegd op de preventie van faalangst. Het is voor deze kinderen belangrijk om basisvaardigheden aan te bieden ter voorkoming van faalangst.

Training voor kinderen van 9 tot 12 jaar

Voor de bovenbouw is de training gericht op kinderen die duidelijke kenmerken laten zien van faalangst en dit zelf herkennen. In de training worden de kinderen geleerd dat ze fouten mogen maken en hoe ze daarvan kunnen leren. Het is niet zo dat ze geleerd wordt hoe ze fouten kunnen vermijden. Dat zou onmogelijk en zinloos zijn. Iedereen maakt fouten, de manier waarop je daarmee omgaat is belangrijk en dat moet de kinderen worden aangeleerd.

Inhoud van de training

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en 1 evaluatiebijeenkomst.

Bijeenkomst 1:                          De kinderen weten wat de training inhoudt en waarom zij daaraan meedoen.

Bijeenkomst 2:                           De kinderen zijn zich bewust van de lichamelijke symptomen als gevolg van faalangst.

Bijeenkomst 3:                           De kinderen kunnen emoties bij zichzelf en bij anderen herkennen.

Bijeenkomst 4:                           Gebeurtenis, gedachte, gevoel.

Bijeenkomst 5:                            De kinderen weten wat een helpende gedachte is en kunnen dit toepassen.

Bijeenkomst 6:                            De kinderen kennen en ervaren het effect van helpende gedachte.

Bijeenkomst 7:                            Fouten maken mag.

Bijeenkomst 8:                            Verschillende oplossingen bedenken bij een probleem.

Bijeenkomst 9:                            Terugkijken op de bijeenkomsten en een herhaling van wat we behandel hebben.

Voor vragen of informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.