Trainingen

Ik leer leren

In “Ik leer leren” ontdekken leerlingen welke voorwaarden nodig zijn om te leren. Niet de inhoud, maar het “hoe” staat centraal. Leerlingen maken zich leermethodes eigen die het best passen bij hun eigen voorkeuren en sterke kanten.

Rots & water

Psychofysieke training voor jongens en meisjes in het basisonderwijs. Het doel is bewust worden van eigen kracht en mogelijkheden. De communicatie en sociale vaardigheden te vergroten en te voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag.

Faalangst

Letterlijk is faalangst de angst om te falen. Het kind is bang dat ondanks een goede voorbereiding er een mislukking volgt. Eigenlijk is er ook al angst vooraf. “Het zal wel niet gaan lukken, ik krijg vast een black-out”, zijn gedachten die lang tevoren al meespelen. Faalangst heb je alleen als het gaat om een bepaalde “taak”, iets wat van je wordt verwacht en waar een beoordeling volgt. Voorbeelden: een toets op school, een spreekbeurt, maar ook het stellen van een vraag aan de leerkracht tijdens de les. Door die angst presteert het kind vaak onder zijn of haar niveau. Vaak zijn de dagen/uren voorafgaand aan de “taak” vreselijk.

Door het bewust naar jezelf kijken, herkennen van emoties, het mogen maken van fouten en probleemoplossend denken willen we bereiken om de faalangst te verminderen en onder controle te krijgen.