Ik leer leren

Jonge kinderen leren automatisch. In de eerste vijf jaar van zijn leven leert een kind de helft van wat hij weet. Leren gaat dan vooral door nieuwsgierigheid en verwondering. Wanneer het kind ouder wordt, verandert dit bij de meeste kinderen. De ‘Ik leer leren’- training is een speciaal ontwikkeld programma dat kinderen slimme handvatten biedt voor makkelijker en efficiënter leren. Het leert kinderen welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Ofwel hoe te leren.

Voor leren op school moet het kind leren op een doeltreffende manier zijn geheugen te gebruiken. Het is inmiddels bekend dat het markeren van teksten of teksten meerdere malen over lezen weinig effect heeft. Het kind moet handige manieren van leren leren ontwikkelen, de zogenaamde leerstrategieën. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer er een beroep wordt gedaan op het vermogen tot plannen en organiseren.

En wellicht het belangrijkste: het kind moet vrij zijn van blokkades en belemmeringen die het leren beperken. Omdat de leerblokkades en belemmeringen vaak onzichtbaar zijn, doordat ze zich voor een groot deel in het onbewuste afspelen, blijven kinderen, hun ouders en leerkrachten vaak doormodderen. Wil een kind kunnen leren dan is het van groot belang dat ze hun “luikjes” open hebben staan en in staat zijn om de lesstof op te nemen. Vanaf een jaar of 10 wordt een leerprobleem pas goed zichtbaar, omdat kinderen merkbare achterstanden oplopen. Tevens horen kinderen dan de basis van de schoolse vaardigheden onder de knie te hebben. Hiaten worden dan pas echt waarneembaar en beginnen steeds meer op te vallen.

Inhoud van de training
Les 1: Vaststellen doelen van de training en ontdekken van de eigen leervoorkeuren
Les 2: Leren omgaan met faalangst en motivatiestrategieën
Les 3: Leren plannen en organiseren en leren gebruiken van het geheugen
Les 4: Leren omgaan met concentratie
Les 5: Leertechnieken op gebied van taal, rekenen en symboliek

Aan het einde van de trainingen krijgt zowel u als uw kind een terugkoppeling van de training. Na een aantal weken is er een terugkom les. We bekijken dan samen hoe het nu gaat, waar je nu tegen aan loopt en wat wel lukt sinds het volgen van de training.

De training wordt aangeboden in kleine groepjes van circa 4 kinderen. Ik werk bewust in een kleine groep, zodat alle kinderen en voldoende individuele aandacht krijgen en kunnen leren van elkaar.

Het tarief van de training “ik leer leren” is 182,50 euro. Dit is inclusief het werkboek van 32,50 euro.
Het is ook mogelijk om de “ik leer leren training” individueel te volgen. Hiervoor geldt het tarief van de remedial teaching.

http://ikleerleren.nl