Tarief

Het uurtarief is € 57,50 per uur. Dit is exclusief reiskosten en eventuele BTW.

Wanneer ik met kinderen werk is dit BTW vrijgesteld en komen er geen BTW kosten bij.

Ik ben aangemeld bij de website van flexonderwijs. Hieronder volgt meer informatie over de verantwoording van het uurtarief.

Een zzp’er, wat kost het de school?

De school betaalt het uurtarief dat is afgesproken met de zzp’er. Dit bedrag zal tussen de 55 en 65 euro per uur liggen. Van dit bedrag betaalt de zzp’er de premies. Voor de school komen er dus geen extra bedragen bij. De school krijgt geen factuur van Flexleerkracht voor de diensten van de zzp’er.
Ondanks dat Flexleerkracht het op bovenstaande manier zo reëel en goedkoop mogelijk houdt, hebben scholen hier nog wel eens vragen/opmerkingen over.
Zzp’ers.. te duur!” Als je een zzp’er hetzelfde laat doen als iemand die in loondienst werkt, is dit helemaal waar. Echter hebben we het hierbij over zzp’ers die kort en flexibel in te zetten zijn. Het is zeker niet de bedoeling dat de zzp leerkrachten het onderwijs gaan overnemen.
De werkdruk (en de gevolgen daarvan) is hetgeen wat duur is. Leerkrachten die door al het papierwerk niet meer aan lesgeven toe komen. Groepen die door uitval van de leerkracht lessen missen.
En een zzp’er lost dat op?” Ja.. je betaalt alleen voor de expertise die je, naar aanleiding van de hulpvraag, in zet. De school betaalt niet te veel en geeft wel gehoor aan de wens de werkdruk te verminderen. Dus het geeft het onderwijs ook in die zin wat ‘lucht’.
En mag dit?” Ja, mits de zzp’er gebruik maakt van een door beide partijen goedgekeurde modelovereenkomst. In dit geval voldoe je aan de Wet DBA.
En de Wet Werk en Zekerheid?” De Wet Werk en Zekerheid, ook wel bekend als de ‘flexwet’ is enkel van toepassing wanneer de school met invallers werkt. Wanneer de school zzp’ers in laat vallen is er sprake van een factuur ipv een contract