Kinderpraktijk Scherpenzeel

Foto 4Heeft uw kind moeite met zijn huiswerk? Extra hulp nodig op spelling- of rekengebied? Komt er niet uit wat er wel in zit? Mag het wel wat sterker in zijn of haar eigen schoenen staan?

Dan kan ik uw kind helpen!

Ik ben Miranda Druijff. Ik werk inmiddels al bijna 20 jaar in het basisonderwijs als leerkracht en intern begeleider. Sinds februari 2016 ben ik gestart met mijn eigen praktijk in Scherpenzeel.

Hoe kinderen leren is van veel factoren afhankelijk. Van nature leren kinderen graag en we staan er vaak niet bij stil wat een kind allemaal al WEL kan. Bij de meeste kinderen gaat leren min of meer vanzelf. Kinderen leren lopen, praten, fietsen, zwemmen en schrijven op een hele natuurlijke manier. Het kan op school misgaan wanneer een kind de norm niet haalt. Een leerkracht in het onderwijs heeft een grote groep kinderen in de klas, dit kan ertoe leiden dat uw kind niet alles geboden kan worden waar uw kind behoefte aan heeft. In mijn praktijk kan ik uw kind aanbieden wat het mist in de klas, waar ik volledig achter sta en zo met veel plezier over wil en kan brengen aan uw kind en ook aan u.

 

Het gaat er niet om hoe knap je bent, maar hoe je knap kan zijn.”

 In mijn praktijk verschillende trainingen en begeleiding.

Training ‘Ik leer leren’

Deze training is voor kinderen van de basisschool van groep 7 en 8 ter voorbereiding op de middelbare school en voor leerlingen die vastlopen in het voortgezet onderwijs of vervolgonderwijs. Leren is iets wat we allemaal moeten leren, onafhankelijk van het niveau of type onderwijs.

Kernvisie Methode

Deze methode is ontwikkeld voor kinderen die als voorkeur denken met de rechter hersenhelft. De kernvisie methode leert kinderen diverse technieken aan om informatie zelf visueel op te slaan en blijvend te reproduceren. Zij worden zelf verantwoordelijk voor de oplossing, er wordt dus ook veel aandacht besteed aan het opbouwen van de motivatie van het kind.

RT voor rekenen en spelling voor de basisschoolleeftijd

Ik kijk samen met u en uw kind naar wat uw kind al wel kan en waar de knelpunten zitten. Kinderen zijn vaak veel knapper dan ze zelf denken. Ik leer ze hun kracht kennen en vanuit daar gaan we verder bouwen.

Rots en water training

Psychofysieke training voor jongens en meisjes in het basisonderwijs. Het doel is bewust worden van eigen kracht en mogelijkheden. De communicatie en sociale vaardigheden te vergroten en te voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag.